Toy

Directrices aprendizaxe precoz
OBXECTIVOS DO PROGRAMA

¿ Qué es TOY?

Esta é unha intervención psicopedagógica creado para promover o desenvolvemento integral de nenos en idade cedo presentando neaei. Os obxectivos do programa diminuír comportamento desadaptativas, mellorar os niveis de tolerancia á frustración e aprender a xestionar emocións e sentimentos nun espazo lúdico, artístico e inclusivo..

¿ Qué aspectos mejora ?

O programa ten como obxectivo mellorar as habilidades sociais e de comunicación a través escoita empática e activo, facilitar a toma de decisións e resolución de problemas, identificando as consecuencias da súa comportamento ea adquisición de progresivamente unha maior autonomía e responsabilidade. así, modificación é alcanzada comportamental e desenvolvemento dunha imaxe positiva é reforzada.

¿ Qué tipo de intervención se realiza ?

A intervención precoz é o foco globalizador e auto brincadeiras de nenos / que será protagonistas de actividades de aprendizaxe significativos e altamente motivadores. Nós animamos a creación dun clima de confianza e cariño, minimizando fallos e destacar realizacións, motivando, reforzo positivo, traballo cooperativo e respecto pola diversidade