Toy

Directrices aprendizaxe precoz OBXECTIVOS DO PROGRAMA

Que é de xoguetes ?

Tratase dunha intervención psicopedagóxica creada para favorecer o desenvolvemento integral de nenos e nenas de idades tempranas que presentan NEAE. Ó diminuír condutas programa desadaptativas, mellorar os niveis de tolerancia á frustración e aprender a xestionar emocións e sentimentos nun espazo lúdico, artístico e inclusivos.

¿ QUE ASPECTOS MELLORA ?

O programa ten como finalidade mellorar as habilidades sociais e comunicativas mediante a escucha empática e activa, favorecer a toma de decisións e resolución de problemas identificando as consecuencias da súa conducta e a adquisición de forma progresiva de maior autonomía e responsabilidade. Así pois, se consegue a modificación conductual e favorécese o desenvolvemento dunha imaxe positiva.

QUE TIPO DE INTERVENCIÓN faise ?

A intervención ten como principios o enfoque globalizador e o carácter lúdico propio dos nenos/as que serán protagonistas de aprendizaxes significativas e de actividades altamente motivadoras. Propiciamos a creación dun clima de confianza e afecto, minimizando fallos e realizacións destacan por unha motivación, o reforzo positivo, o traballo cooperativo e o respecto á diversidade