DRAWHERE!

EXPRESIÓN GRÁFICA TERAPÉUTICA
GALERÍA DE TRABAJOSOBJETIVOS DEL PROGRAMA

¿QUE ES DRAWHERE?

Drawhere! é un programa que pretende servir de ferramenta coa que traballar a atención, mellorar o estado de ánimo e potenciar a creatividade dos adolescentes con TDA/H. Para iso utilizaranse diversas técnicas e exercicios relacionados co debuxo e a expresión artística.

 O obxectivo do programa é mellorar a atención, a concentración e o comportamento inadecuado, mediante unha actividade lúdica e pracenteira.

Así mesmo comprobar de primeira man que poden beneficiarse da expresión gráfica para mellorar certos aspectos da súa vida.

Polo tanto non se necesita ningún coñecemento previo tán só ganas de aprender.

¿QUE ASPECTOS MELLORA?

Son numerosos os beneficios que se obtén coa práctica do debuxo, concretamente unha persoa con TDA/h ou NEAE pode experimentar:

– Mellora da capacidade de recoñecer, identificare expresar as súas emocións

– Mellora da impulsividade, capacidade deplanificación e constancia na elaboración de tarefas

– Mellora da autoestima e habilidades sociais animándoo a expoñer e comentar os seus traballos.

¿QUE TIPO DE INTERVENCION SE REALIZA?

Prepararanse exercicios comúns e otros personalizados segundo os intereses de cada

alumno, xa sexan estes debuxo por afición, ou enfocado a un futuro máis profesional como podeser inclusión nun ciclo de gráfica, ilustración ou belas artes.

As clases inclúen polo tanto un componente teórico (técnicas como tinguido, acuarela ou

sombreado e iluminación) pero enfocado sempre a un compoñente práctico.