¿Qué es PROACTE?

PROACTE é unha intervención dobre destinada a adolescentes en que funciona tanto cognitivamente como nivel social e emocional.

¿Qué aspectos mejora?

 

  • habilidades de comunicación asertiva
  • aprendizaxe estrateias para a resolución de conflitos axeitada
  • Identificación e expresión de sentimentos.
  • Compartir experiencias persoais co grupo de pares.
  • Establecer relacións adecuadas.
  • Atención e concentración.
  • de organización e xestión do tempo.
  • A autoestima aumentar a motivación.
  • Aumento da capacidade para a resolución de tarefas

¿ Qué tipo de intervención se realiza?

A metodoloxía está activo, participativa, dinámica e flexible. Nós animamos o traballo en equipo e cooperación, como preténdese que os participantes están implicados en actividades e establecer relacións positivas cos seus pares, favorecendo a súa iniciativa de compartir situación e experiencias diarias nun ambiente onde se senten aceptados e comprendidos. A sesión de adaptación, a fin de satisfacer as necesidades que presentan os participantes e asimilar os conceptos traballados