¿ QUE É PROACTE ?

Proacte é unha dobre intervención destinada a adolescentes na que se traballa tanto a nivel cognitivo como a nivel social e emocional.

What aspects IMPROVEMENT ?

- Assertive Communication Skills
– Aprendizaxe de estrateias para unha adecuada resolución de conflitos.
– Identificación e expresión de sentimentos.
– Compartir experiencias persoais co grupo de iguais.
– Establecer relacións interpersoais adecuadas.
– Atención e concentración.
– Organización e xestión do tempo.
– Autoestima polo aumento da motivación.
– Maior capacidade para a resolución de tarefa

WHAT KIND OF INTERVENTION IS DONE ?

The methodology is active, participatory, dynamic and flexible. We encourage teamwork and cooperation, since it is intended that the participants engaged in activities and establish positive relationships with their peers, favoring their initiative to share situation and daily experiences in an environment where they feel accepted and understood.
Sessions are adapted in order to cover all the needs that present participants and assimilate the concepts worked.