¿Qué es PROACTE?

PROACTE é unha dobre intervención destinada a adolescentes na que se traballa tanto a nivel cognitivo como a nivel social e emocional.

¿Qué aspectos mejora?

  •  Habilidades de comunicación asertiva
  • Aprendizaxe de estrateias para unha adecuada resolución de conflitos  
  • Identificación e expresión de sentimentos.
  • Compartir experiencias persoais co grupo de iguais. Establecer relacións interpersoais adecuadas.
  • Atención e concentración.
  • Organización e xestión do tempo.
  • Autoestima polo aumento da motivación.
  • Maior capacidade para a resolución de tarefas

 

 

 

 

¿ Qué tipo de intervención se realiza? 

A metodoloxía é activa, participativa, dinámica e flexible. Fomentamos o traballo en grupo e a cooperación, xa que se busca que os participantes se impliquen nas actividades e establezan vínculos positivos cos seus compañeiros, favorecendo a súa iniciativa para compartir situación e experiencias diarias nun ambiente onde sentan aceptados e comprendidos. As sesión adáptanse co obxectivo de cubrir todas as necesidades que presenten as persoas participantes e de que asimilen os conceptos traballado