DYNAMO

DESARROLLO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES

¿QUÉ É DYNAMO?

Dynamo é unha intervención socioeducativa destinada aos adolescentes co obxectivo de desenvolver habilidades e técnicas para gañar autoconfianza, alcanzar metas, xestionar mellor os conflitos e canalizar de maneira efectiva as emocións. O programa confórmase por un conxunto de talleres onde se traballan as diferentes áreas fundamentais para o completo desenvolvemento do adolescente. Isto permítelles coñecer mellor as súas capacidades, pensamentos e emocións e elixir en consecuencia os seus comportamentos de forma efectiva.

METODOLOXÍA

A metodoloxía do programa fai uso das  TIC (Tecnoloxías da información e a comunicación) creando unha contorna de traballo onde poder asimilar os  contidos, crear estímulos máis rechamantes e así poder conseguir aprendizaxes significativas. A través de o asesoramento e formación dun Pedagogo e un Deseñador gráfico traballaranse os obxectivos mediante prácticas e exercicios que involucren o uso de fotografía, manexo photoshop, edición de vídeo… Os adolescentes poderán chegar a coñecer en profundidade todas as posibilidades de expresión que lles ofrecen as novas tecnoloxías. Preténdese así conseguir canalizar esa enerxía creativa dunha forma  construtiva, contribuíndo a unha mellora da súa autoconcepto e conectando directamente cos seus intereses e inquietudes.

ENFOQUE EDUCATIVO

O enfoque educativo da intervención baséase nunha actitude de apoio e sensibilidade cara ás capacidades do outro. Trátase de mover os fíos emocionais para que a persoa vaia adquirindo aprendizaxes e saque o mellor de si mesma.. O programa é un espazo de intercambio de experiencias agradable e distendido cuxo obxectivo é xerar un espazo onde poder madurar e crecer como persoas e onde o participante aprende a facerse cargo das súas decisións e os seus compromisos.

 

PLANIFICACIÓN DA INTERVENCIÓN

Dynamo se divide en 5 módulos en los que se abordarán las áreas más imporantes para el completo desarrollo de los adolescentes  y de esta manera consigan  vivir de forma plena esta etapa de la vida.

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Si estás interesado en conocer más acerca del programa o tienes cualquier otra duda estaremos encantados de que nos escribas.

4 + 11 =