DYNAMO

DESARROLLO INTEGRAL PARA ADOLESCENTES

¿QUÉ ES DYNAMO?

Dynamo es una intervención socioeducativa destinada a los adolescentes con el objetivo de desarrollar habilidades y técnicas para ganar autoconfianza, alcanzar metas, gestionar mejor los conflictos y canalizar de manera efectiva las emociones. El programa se conforma por un conjunto de talleres donde se trabajan las diferentes áreas fundamentales para lo completo desarrollo del adolescente. Esto les permite conocer mejor sus capacidades, pensamientos y emociones y elegir en consecuencia sus comportamientos de forma efectiva.

METODOLOXÍA

A metodoloxía do programa fai uso das  TIC (Tecnoloxías da información e a comunicación) creando unha contorna de traballo onde poder asimilar os  contidos, crear estímulos máis rechamantes e así poder conseguir aprendizaxes significativas. A través de o asesoramento e formación dun Pedagogo e un Deseñador gráfico traballaranse os obxectivos mediante prácticas e exercicios que involucren o uso de fotografía, manexo photoshop, edición de vídeo… Os adolescentes poderán chegar a coñecer en profundidade todas as posibilidades de expresión que lles ofrecen as novas tecnoloxías. Preténdese así conseguir canalizar esa enerxía creativa dunha forma  construtiva, contribuíndo a unha mellora da súa autoconcepto e conectando directamente cos seus intereses e inquietudes.

ENFOQUE EDUCATIVO

O enfoque educativo da intervención baséase nunha actitude de apoio e sensibilidade cara ás capacidades do outro. Trátase de mover os fíos emocionais para que a persoa vaia adquirindo aprendizaxes e saque o mellor de si mesma.. O programa é un espazo de intercambio de experiencias agradable e distendido cuxo obxectivo é xerar un espazo onde poder madurar e crecer como persoas e onde o participante aprende a facerse cargo das súas decisións e os seus compromisos.

 

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN?

Si estás interesado en conocer más acerca del programa o tienes cualquier otra duda estaremos encantados de que nos escribas.

6 + 2 =