DRAW!

EXPRESIÓN GRÁFICA TERAPÉUTICA
GALERÍA DE TRABAJOSOBJETIVOS DEL PROGRAMA

 

Que é Draw?

 

Draw! é un programa que ten como obxectivo servir de ferramenta para traballar a atención, mellorar o humor e aumentar a creatividade dos adolescentes con TDAH

Para iso, utilizaranse varias técnicas e exercicios relacionados co debuxo e a expresión artística.

¿Que aspectos mellora?

 

A práctica de actividades relacionadas coa arte ten moitas vantaxes, especialmente unha persoa con TDAH ou NEAE pode experimentar:

 

  •  Mellora da capacidade de recoñecer, identificar e expresar as súas emocións.
  • Mellora da impulsividade, capacidade de planificación e consistencia na preparación de tarefas.
  • Mellora da autoestima e das habilidades sociais que o animan a expoñer e comentar as súas obras.

¿Qué tipo de intervención se realiza?

 

Os exercicios máis comúns e outros personalizados prepararanse de acordo cos intereses de cada alumno, xa sexan debuxados por afeccións ou centrados nun futuro máis profesional, como a inclusión nun ciclo gráfico, de ilustración ou de arte.

As clases inclúen, polo tanto, un compoñente teórico cunha explicación do exercicio a realizar, pero sempre enfocado á práctica e á experimentación.