Moitas son as consecuencias causadas TDAH na infancia, incluíndo baixa escolarización con puntuacións baixas, pero cales son as consecuencias sobre o traballo en adultos con TDAH?