ITE

intervención terapéutica educativa
OBXECTIVOS DO PROGRAMA

¿QUE É ITE?

Tratase dunha intervención terapéutica educativa que centrase en mellorar as capacidades cognitivas implicadas no funcionamento executivo.

O programa ITE busca favorecer o desenvolvemento dis funcións afectadas e aplicar estratexias adecuadas para enfrontarse a diversos contextos, tanto ás aprendizaxes académicas como á vida cotiá, logrando á vez mellorar a autoestima do neno.

¿QUE ASPECTOS MELLORA?

A TCC axuda ás persoas a cambiar a súa forma de pensar (cognitivo) e a súa forma de actuar (comportamental). Estes cambios ocasionan que a persoa se sinta mellor consigo mesma (aumenta a súa autoestima, a seguridade en si mesma, etc.) e, Conformemente, mellora o seu funcionamento en todos os ámbitos nos que se desenvolve (familia, persoas, colexio).

¿QUE OBXECTIVOS TEN ITE?

- Train ósmio procesos de atención, a concentración e a memoria.
– Incrementar as condutas apropiadas para a aprendizaxe mediante o traballo da compresión, a expresión escrita e oral, o cálculo ea creatividade.
– Fomentar o razonamento lóxico e a fluidez verbal.
– Mellorar a autoestima aumentando a motivación e a capacidade para a resolución de tarefas.