ITE

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EDUCATIVA
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

ITE

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA EDUCATIVA
OBXECTIVOS DO PROGRAMA

¿Qué é ITE?

 

Trátase dunha intervención terapéutica educativa que se centrará en mellorar as capacidades cognitivas implicadas no funcionamento executivo.

O programa ITE busca favorecer o desenvolvemento desas funcións afectadas e aplicar estratexias adecuadas para enfrontarse a diversos contextos, tanto ás aprendizaxes académicas como á vida cotiá, logrando á vez mellorar a autoestima do neno.

.

¿Qué aspectos mellora?

ITE ten como finalidade mellorar e adestrar as funcións executivas , a comprensión, a expresión escrita e oral , o cálculo e a resolución de problemas matemáticos, para favorecer tanto a aprendizaxe académica como o do día a día e así aumentar a autoestima dos participantes. Tamén tentamos mellorar a autonomía e responsabilidade do neno, todo isto favorecerá de maneira adecuada o proceso de aprendizaxe.

 

¿Qué obxectivos ten ITE?

  • Adestrar os procesos atencionales, a concentración e a memoria.
  • Incrementar as condutas apropiadas para a aprendizaxe mediante trabálloo da compresión, a expresión escrita e oral, o cáculo e a creatividade.
  • Fomentar o razonamento lóxico e a fluidez verbal. 
  • Mellorar a autoestima aumentando a motivación e a capacidade para a resolución de tarefas